Het ontstaan

De wortels van het transportbedrijf Withofs gaan terug tot in het interbellum, toen paard en kar nog de meest klassieke transportmiddelen waren. Het aankopen van een vrachtwagen was in die tijd niet evident. Desondanks zag Guillaume Withofs wel toekomst in dit nieuwe transportmiddel en waagde hij in 1930 de stap. Niets deed toen vermoeden dat hiermee de basis werd gelegd voor het bloeiende bedrijf dat Withofs vandaag is. Gebeten door de ondernemingsmircobe van hun ouders, gingen de drie zonen van Guillaume en Liza in het familiebedrijf aan de slag; Maurice nam de verkoop voor zijn rekening, Pierre stond in voor het onderhoud van het wagenpark en Willy zorgde voor de dispatching. Zonder het familiale karakter te verliezen heeft de onderneming zich inmiddels weten te positioneren in verschillende segmenten van het transport. Flexibel inspelen op de wensen van de klant en een betrouwbare dienstverlening hebben doorheen de jaren gezorgd voor een gestage groei van de onderneming.

 

 

De jaren 70

Om het ritme van de continue expansie te kunnen volgen werd in 1971 een nieuw bedrijfsterrein aangekocht en gestart met de bouw van een nieuwe werkplaats. In 1975 werd gestart met de verbredingswerken aan het Albertkanaal. Zowat 7.5 miljoen ton baggerspecie en 2.5 miljoen ton kiezel werd er doorheen het Maasland vervoerd om de grindkuilen op te vullen.

 

 

De jaren 80

Op structureel vlak werd het bedrijf omgevormd tot Withofs Vervoerbedrijf NV. Ook werd Withofs Algemene Ondernemingen opgericht, een zusterbedrijf gespecialiseerd in grondwerken. Anticiperend op de toekomst begon Withofs met het transport van afzetcontainers voor industrieel en privaat gebruik en het internationaal vervoer met huifopleggers. Geleidelijk aan evolueerde het bedrijf van een lokale partner naar een Europees georiŽnteerde onderneming. Om het aanbod te vervolledigen werd in 1988 de eerste tankoplegger aangekocht voor het transport van krijt en waterglas.

 

 

De jaren 90

In het begin van de jaren 90 onstond er een verschuiving in het organigram, Maurice en Pierre Withofs bleven als enige zaakvoerders van de 2de generatie actief in het bedrijf. Intussen werd het dienstenaanbod verder uitgebreid met het containertransport van en naar de Antwerpse haven en met het intermodaal transport van tank- en bulkcontainers naar de hinterlandterminals.

 

 

21ste eeuw

Bij het dagelijks bestuur van het bedrijf vond er een wijziging plaats, Pierre Withofs zette een stap terug en Gino Withofs (zoon), werd zaakvoerder van de 3de generatie. Op het gebied van transport werd er begonnen met het bulktransport voor het vervoer van cement in BelgiŽ en de ons omringende landen. In 2005 vond het 75 jarig jubileum van het bedrijf plaats. Hierbij werd even stil gestaan hoe het bedrijf doorheen de jaren geŽvolueerd is en hoe WIthofs de komende jaren wil blijven investeren in materiaal en kantoren om te kunnen blijven groeien.