Streven naar globale oplossingen

Withofs Transport streeft doelgericht naar een echte partnerschap met de industrieel voor alles wat zijn logistieke vraagstukken en verrichtingen aangaat.

Wij zoeken samen naar globale oplossingen met het wegtransport als transportmiddel bij uitstek

Onze missie = Industributie

De term "industributie" vat in één woord de missie van Withofs Transport samen. Met de samentrekking van de woorden "industrie" en "distributie" geeft Withofs Transport aan dat de core business van de onderneming bestaat uit de distributie van droge en vloeibare bulkstoffen via het nationaal en internationaal wegtransport van en naar de industriële bedrijven.

Om deze doelstellingen te bereiken kiest Withofs Transport voor een klantgerichte aanpak als solution provider via een partnership op lange termijn waarbij kwaliteit en veiligheid een prioriteit zijn. Bij de uitvoering van de dienstverlening staan begrippen als eerlijke prijzen, neutraliteit, en flexibiliteit centraal. Het personeel wordt beschouwd als een vitaal kapitaal dat zorgvuldig gekozen, gesteund en opgeleid moet worden.

  Uw supply-chain optimaliseren

Een optimale samenwerking met aanbieder en klant vereist natuurlijk het nut van een geïntegreerde aanpak in de werkstructuur. Als transporteur trachten we ons daarom in te schakelen in de logistieke keten.

Indien mogelijk trachten we de oorspronkelijke supply-chain in die mate te beïnvloeden zodat de algehele logistieke kost tot een minimum herleid kan worden.

  Onze Core-business = wegtransport

De getrouwheid die we op deze wijze creëren, stelt de aanbieder en klant in staat zich beter te concentreren op hun eigen core-business.

Wij richten ons als logistieke aanbieder op het operationele aspect en zijn op die manier in staat een optimaal rendement van onze beschikbare capaciteiten te behalen.

De klant op zijn beurt, kan zijn processen verder aanpassen ten behoeve van hun eind-product.

  Het segment van de bulkstoffen

Onder bulkstoffen verstaan wij elk goed dat op één of andere manier losgestort vervoerd wordt. Dit kan gaan van allerhande grondstoffen (grind), maar ook halffabrikaten (pvc-poeders), of het nu vaste stoffen zijn of vloeibaar (zeep). Al wat onverpakt kan of moet getransporteerd worden, nemen wij voor onze rekening.